MV file programmeervoorschrift assistent

Welkom bij de wizard voor het toepassen van het programmeervoorschrift van de MV-file in uw regeling

Versie: 1.1
Datum: 03-06-2010
Dit document dient ter ondersteuning voor de implementatie van het (uitgebreide) programmeervoorschrift in uw regeling.
!! Stuur altijd een MV-file van uw regeling (voorkeur van FAT) naar IT&T zodat de implementatie kan worden gecontroleerd !!
Voor meer informatie over het programmeervoorschrift wordt verwezen naar de download locatie op de IT&T website.

IT&T is niet verantwoordelijk voor de uiteindelijke kwaliteit van de regeling of programmafouten.
Hierdoor is IT&T niet aansprakelijk voor directe dan wel indirecte gevolgschade van welke aard dan ook.

Selecteer gebruikte toolkit en fabrikant:

Applicatie toolkit: Versie:

Fabrikant: Type regelaar:

Globaal op te nemen in het applicatie bestand:
#ifndef AUTOMAAT
  #include "mv_ccol.h"
#else
  #include "mv_ccol.c"
#endif
#ifndef AUTOMAAT
  #include "pi_ccol.h"
#else
  #include "pi_ccol.c"
#endif
#include "mv_rwsc.c"
#include "pi_rwsc.c"
#ifndef AUTOMAAT
  #include "mv_ccol.h"
#endif
#ifndef AUTOMAAT
  #include "mv_rwsc.c"
#endif
Op te nemen in de system_application() functie:
Op te nemen in de overige_voorwaarden() functie:
MvSave();
#ifndef AUTOMAAT
  MvSave();
#endif
PI_save();

In de CCOL simulatie omgeving dient u het "mv_ccol6.obj" en "mv_fab.obj" bestand op te nemen in het project.

In de CCOL simulatie omgeving dient u het "mv_ccol7.obj" en "mv_fab.obj" bestand op te nemen in het project.

In de CCOL simulatie omgeving dient u het "pi_ccol_6.obj" en "pi_fab_3.obj" bestand op te nemen in het project.

In de CCOL simulatie omgeving dient u het "pi_ccol_7.obj" en "pi_fab_3.obj" bestand op te nemen in het project.

In de RWSC simulatie omgeving dient u het "mv_fab.c" bestand op te nemen in het project.

In de RWSC simulatie omgeving dient u het "pi_fab_3.c" bestand op te nemen in het project.


Selecteer de aanwezige specials:
KAR
Vecom / SICS
Bijzonder ingreep (fixatie, brandweer, file, brug, e.a)
Classificatie volgens CVN-3

Bij de gekozen toolkit en versie wordt selectieve detectie informatie aan de applicatie doorgegeven middels de CVN-DSI buffer.
Er hoeft geen extra programmering te worden opgenomen om de gegevens die in de CVN-DSI buffer worden geplaatst in de MV file te krijgen.

Bij de gekozen toolkit en versie wordt KAR informatie aan de applicatie doorgegeven middels de overige ingangssignalen.
Aan de MV module dient aangegeven te worden, dat er kar aanwezig is. Er wordt vanuit gegaan dat de laatste 37 overige ingangen op de interface worden gebruikt voor doorgifte van de informatie.

Op te nemen in de init_application() functie
has_kar_ing = 1;

In de RWSC module zijn geen voorzieningen opgenomen om KAR berichten te registreren die worden aangeboden middels de overige ingangen.

Bij de gekozen toolkit en versie wordt selectieve detectie informatie aan de applicatie doorgegeven middels detectie ingangen.

Voor classificatie ingangen die worden aangeboden in CVN-3 formaat geldt dat die dienen te worden opgenomen bij snelheidsingangen in de uitgebreide programmerings parameters.

Voor de bijzondere ingrepen zijn in het code voorbeeld twee varianten opgenomen, één voor hulpverlening, en één voor file op richting 08. Andere bijzondere ingrepen kunnen op vergelijkbare wijze in de code worden opgenomen.


Bij de gekozen opties is het niet noodzakelijk parameters op te nemen volgens programmeervoorschrift,

De code voorbeelden gaan uit van de volgende veronderstellingen:

De getoonde code dient derhalve als voorbeeld, en dient voor de applicatie waarin deze wordt toegepast te worden gecorrigeerd overeenkomstig de eigenschappen van de betreffende applicatie.

Uitbreiding definitie file

Voor de geselecteerde combinatie van toolkit, versie, leverancier, automaat type en specials is het noodzakelijk om de volgende parameters op te nemen voor de MV file:
(uitgebreid programmeervoorschrift Vialis/TPA versie 3)
#define PRMMAX1        123 /* in plaats van bestaande #define PRMMAX definitie */

#define kwc_nr_class  (PRMMAX1 + 0) /* aantal classificatie detectie ingangen        */
#define kwc_nr_length (PRMMAX1 + 1) /* aantal lengte detectie ingangen            */
#define kwc_nr_snel  (PRMMAX1 + 2) /* aantal snelheids detectie ingangen          */
#define kwc_nr_sel_in (PRMMAX1 + 3) /* aantal selectieve detectie ingangen - inmeldingen   */
#define kwc_nr_sel_uit (PRMMAX1 + 4) /* aantal selectieve detectie ingangen - uitmeldingen  */
#define kwc_bi_type  (PRMMAX1 + 5) /* bijzonder ingreep - type               */
#define kwc_bi_tijd  (PRMMAX1 + 6) /* bijzonder ingreep - tijsduur             */
#define kwc_bi_fc   (PRMMAX1 + 7) /* bijzonder ingreep - fasecyclus            */

/* voor iedere gedefinieerde fasecyclus een parameter opnemen (in dit voorbeeld 12 fasecycli)  */
#define kwc_fc01    (PRMMAX1 + 8) /* fasecyclus gegevens eerste fasecyclus         */
...
#define kwc_fc38    (PRMMAX1 + 19) /* fasecyclus gegevens laatste fasecyclus        */

#define kwc_tijd    (PRMMAX1 + 20)
#define kwc_sch    (PRMMAX1 + 21)
#define kwc_version  (PRMMAX1 + 22)
#define kwc_id     (PRMMAX1 + 23)
#define PRMMAX     (PRMMAX1 + 24)
(uitgebreid programmeervoorschrift Vialis/TPA versie 3)
#define PRMMAX1        123 /* in plaats van bestaande #define PRMMAX definitie */

#define kwc_nr_class  (PRMMAX1 + 0) /* aantal classificatie detectie ingangen        */
#define kwc_nr_length (PRMMAX1 + 1) /* aantal lengte detectie ingangen            */
#define kwc_nr_snel  (PRMMAX1 + 2) /* aantal snelheids detectie ingangen          */
#define kwc_dsi01   (PRMMAX1 + 3) /* detectie ingang selectie inmelding fc01        */
#define kwc_dsi12   (PRMMAX1 + 4) /* detectie ingang selectie inmelding fc12        */
#define kwc_dsu01   (PRMMAX1 + 5) /* detectie ingang selectie uitmelding fc01       */
#define kwc_dsu12   (PRMMAX1 + 6) /* detectie ingang selectie uitmelding fc12       */
#define kwc_nr_sel_in (PRMMAX1 + 7) /* aantal selectieve detectie ingangen - inmeldingen   */
#define kwc_nr_sel_uit (PRMMAX1 + 8) /* aantal selectieve detectie ingangen - uitmeldingen  */
#define kwc_bi_type  (PRMMAX1 + 9) /* bijzonder ingreep - type               */
#define kwc_bi_tijd  (PRMMAX1 + 10) /* bijzonder ingreep - tijsduur             */
#define kwc_bi_fc   (PRMMAX1 + 11) /* bijzonder ingreep - fasecyclus            */

/* voor iedere gedefinieerde fasecyclus een parameter opnemen (in dit voorbeeld 12 fasecycli)  */
#define kwc_fc01    (PRMMAX1 + 12) /* fasecyclus gegevens eerste fasecyclus         */
...
#define kwc_fc38    (PRMMAX1 + 23) /* fasecyclus gegevens laatste fasecyclus        */

#define kwc_tijd    (PRMMAX1 + 24)
#define kwc_sch    (PRMMAX1 + 25)
#define kwc_version  (PRMMAX1 + 26)
#define kwc_id     (PRMMAX1 + 27)
#define PRMMAX     (PRMMAX1 + 28)
(uitgebreid programmeervoorschrift Vialis/TPA versie 3)
#define PRMMAX1        123 /* in plaats van bestaande #define PRMMAX definitie */

#define kwc_nr_class  (PRMMAX1 + 0) /* aantal classificatie detectie ingangen        */
#define kwc_nr_length (PRMMAX1 + 1) /* aantal lengte detectie ingangen            */
#define kwc_sn02    (PRMMAX1 + 2) /* CVN3 classificatie ingang issn02           */
#define kwc_sn08    (PRMMAX1 + 3) /* CVN3 classificatie ingang issn08           */
#define kwc_nr_snel  (PRMMAX1 + 4) /* aantal snelheids detectie ingangen          */
#define kwc_nr_sel_in (PRMMAX1 + 5) /* aantal selectieve detectie ingangen - inmeldingen   */
#define kwc_nr_sel_uit (PRMMAX1 + 6) /* aantal selectieve detectie ingangen - uitmeldingen  */
#define kwc_bi_type  (PRMMAX1 + 7) /* bijzonder ingreep - type               */
#define kwc_bi_tijd  (PRMMAX1 + 8) /* bijzonder ingreep - tijsduur             */
#define kwc_bi_fc   (PRMMAX1 + 9) /* bijzonder ingreep - fasecyclus            */

/* voor iedere gedefinieerde fasecyclus een parameter opnemen (in dit voorbeeld 12 fasecycli)  */
#define kwc_fc01    (PRMMAX1 + 10) /* fasecyclus gegevens eerste fasecyclus         */
...
#define kwc_fc38    (PRMMAX1 + 21) /* fasecyclus gegevens laatste fasecyclus        */

#define kwc_tijd    (PRMMAX1 + 20)
#define kwc_sch    (PRMMAX1 + 21)
#define kwc_version  (PRMMAX1 + 22)
#define kwc_id     (PRMMAX1 + 23)
#define PRMMAX     (PRMMAX1 + 24)
(uitgebreid programmeervoorschrift Vialis/TPA versie 3)
#define PRMMAX1        123 /* in plaats van bestaande #define PRMMAX definitie */

#define kwc_nr_class  (PRMMAX1 + 0) /* aantal classificatie detectie ingangen        */
#define kwc_nr_length (PRMMAX1 + 1) /* aantal lengte detectie ingangen            */
#define kwc_sn02    (PRMMAX1 + 2) /* CVN3 classificatie ingang issn02           */
#define kwc_sn08    (PRMMAX1 + 3) /* CVN3 classificatie ingang issn08           */
#define kwc_nr_snel  (PRMMAX1 + 4) /* aantal snelheids detectie ingangen          */
#define kwc_dsi01   (PRMMAX1 + 5) /* detectie ingang selectie inmelding fc01        */
#define kwc_dsi12   (PRMMAX1 + 6) /* detectie ingang selectie inmelding fc12        */
#define kwc_dsu01   (PRMMAX1 + 7) /* detectie ingang selectie uitmelding fc01       */
#define kwc_dsu12   (PRMMAX1 + 8) /* detectie ingang selectie uitmelding fc12       */
#define kwc_nr_sel_in (PRMMAX1 + 9) /* aantal selectieve detectie ingangen - inmeldingen   */
#define kwc_nr_sel_uit (PRMMAX1 + 10) /* aantal selectieve detectie ingangen - uitmeldingen  */
#define kwc_bi_type  (PRMMAX1 + 11) /* bijzonder ingreep - type               */
#define kwc_bi_tijd  (PRMMAX1 + 12) /* bijzonder ingreep - tijsduur             */
#define kwc_bi_fc   (PRMMAX1 + 13) /* bijzonder ingreep - fasecyclus            */

/* voor iedere gedefinieerde fasecyclus een parameter opnemen (in dit voorbeeld 12 fasecycli)  */
#define kwc_fc01    (PRMMAX1 + 14) /* fasecyclus gegevens eerste fasecyclus         */
...
#define kwc_fc38    (PRMMAX1 + 25) /* fasecyclus gegevens laatste fasecyclus        */

#define kwc_tijd    (PRMMAX1 + 26)
#define kwc_sch    (PRMMAX1 + 27)
#define kwc_version  (PRMMAX1 + 28)
#define kwc_id     (PRMMAX1 + 29)
#define PRMMAX     (PRMMAX1 + 30)
(uitgebreid programmeervoorschrift versie 2)
#define PRMMAX1        123 /* in plaats van bestaande #define PRMMAX definitie */

#define kwc_nr_snel  (PRMMAX1 + 0) /* aantal snelheids detectie ingangen          */
#define kwc_nr_sel_in (PRMMAX1 + 1) /* aantal selectieve detectie ingangen - inmeldingen   */
#define kwc_nr_sel_uit (PRMMAX1 + 2) /* aantal selectieve detectie ingangen - uitmeldingen  */
#define kwc_bi_type  (PRMMAX1 + 3) /* bijzonder ingreep - type               */
#define kwc_bi_tijd  (PRMMAX1 + 4) /* bijzonder ingreep - tijsduur             */

/* voor iedere gedefinieerde fasecyclus een parameter opnemen (in dit voorbeeld 12 fasecycli)  */
#define kwc_fc01    (PRMMAX1 + 5) /* fasecyclus gegevens eerste fasecyclus         */
...
#define kwc_fc38    (PRMMAX1 + 16) /* fasecyclus gegevens laatste fasecyclus        */

#define kwc_blok    (PRMMAX1 + 17)
#define kwc_version  (PRMMAX1 + 18)
#define kwc_id     (PRMMAX1 + 19)
#define PRMMAX     (PRMMAX1 + 20)
(uitgebreid programmeervoorschrift versie 3)
#define PRMMAX1        123 /* in plaats van bestaande #define PRMMAX definitie */

#define kwc_nr_class  (PRMMAX1 + 0) /* aantal classificatie detectie ingangen        */
#define kwc_nr_length (PRMMAX1 + 1) /* aantal lengte detectie ingangen            */
#define kwc_nr_snel  (PRMMAX1 + 2) /* aantal snelheids detectie ingangen          */
#define kwc_nr_sel_in (PRMMAX1 + 3) /* aantal selectieve detectie ingangen - inmeldingen   */
#define kwc_nr_sel_uit (PRMMAX1 + 4) /* aantal selectieve detectie ingangen - uitmeldingen  */
#define kwc_bi_type  (PRMMAX1 + 5) /* bijzonder ingreep - type               */
#define kwc_bi_tijd  (PRMMAX1 + 6) /* bijzonder ingreep - tijsduur             */
#define kwc_bi_fc   (PRMMAX1 + 7) /* bijzonder ingreep - fasecyclus            */

/* voor iedere gedefinieerde fasecyclus een parameter opnemen (in dit voorbeeld 12 fasecycli)  */
#define kwc_fc01    (PRMMAX1 + 8) /* fasecyclus gegevens eerste fasecyclus         */
...
#define kwc_fc38    (PRMMAX1 + 19) /* fasecyclus gegevens laatste fasecyclus        */

#define kwc_version  (PRMMAX1 + 20)
#define kwc_id     (PRMMAX1 + 21)
#define PRMMAX     (PRMMAX1 + 22)
(uitgebreid programmeervoorschrift versie 3)
#define PRMMAX1        123 /* in plaats van bestaande #define PRMMAX definitie */

#define kwc_nr_class  (PRMMAX1 + 0) /* aantal classificatie detectie ingangen        */
#define kwc_nr_length (PRMMAX1 + 1) /* aantal lengte detectie ingangen            */
#define kwc_nr_snel  (PRMMAX1 + 2) /* aantal snelheids detectie ingangen          */
#define kwc_dsi01   (PRMMAX1 + 3) /* detectie ingang selectie inmelding fc01        */
#define kwc_dsi12   (PRMMAX1 + 4) /* detectie ingang selectie inmelding fc12        */
#define kwc_dsu01   (PRMMAX1 + 5) /* detectie ingang selectie uitmelding fc01       */
#define kwc_dsu12   (PRMMAX1 + 6) /* detectie ingang selectie uitmelding fc12       */
#define kwc_nr_sel_in (PRMMAX1 + 7) /* aantal selectieve detectie ingangen - inmeldingen   */
#define kwc_nr_sel_uit (PRMMAX1 + 8) /* aantal selectieve detectie ingangen - uitmeldingen  */
#define kwc_bi_type  (PRMMAX1 + 9) /* bijzonder ingreep - type               */
#define kwc_bi_tijd  (PRMMAX1 + 10) /* bijzonder ingreep - tijsduur             */
#define kwc_bi_fc   (PRMMAX1 + 11) /* bijzonder ingreep - fasecyclus            */

/* voor iedere gedefinieerde fasecyclus een parameter opnemen (in dit voorbeeld 12 fasecycli)  */
#define kwc_fc01    (PRMMAX1 + 12) /* fasecyclus gegevens eerste fasecyclus         */
...
#define kwc_fc38    (PRMMAX1 + 23) /* fasecyclus gegevens laatste fasecyclus        */

#define kwc_version  (PRMMAX1 + 24)
#define kwc_id     (PRMMAX1 + 25)
#define PRMMAX     (PRMMAX1 + 26)
(uitgebreid programmeervoorschrift versie 3)
#define PRMMAX1        123 /* in plaats van bestaande #define PRMMAX definitie */

#define kwc_nr_class  (PRMMAX1 + 0) /* aantal classificatie detectie ingangen        */
#define kwc_nr_length (PRMMAX1 + 1) /* aantal lengte detectie ingangen            */
#define kwc_sn02    (PRMMAX1 + 2) /* CVN3 classificatie ingang issn02           */
#define kwc_sn08    (PRMMAX1 + 3) /* CVN3 classificatie ingang issn08           */
#define kwc_nr_snel  (PRMMAX1 + 4) /* aantal snelheids detectie ingangen          */
#define kwc_nr_sel_in (PRMMAX1 + 5) /* aantal selectieve detectie ingangen - inmeldingen   */
#define kwc_nr_sel_uit (PRMMAX1 + 6) /* aantal selectieve detectie ingangen - uitmeldingen  */
#define kwc_bi_type  (PRMMAX1 + 7) /* bijzonder ingreep - type               */
#define kwc_bi_tijd  (PRMMAX1 + 8) /* bijzonder ingreep - tijsduur             */
#define kwc_bi_fc   (PRMMAX1 + 9) /* bijzonder ingreep - fasecyclus            */

/* voor iedere gedefinieerde fasecyclus een parameter opnemen (in dit voorbeeld 12 fasecycli)  */
#define kwc_fc01    (PRMMAX1 + 10) /* fasecyclus gegevens eerste fasecyclus         */
...
#define kwc_fc38    (PRMMAX1 + 21) /* fasecyclus gegevens laatste fasecyclus        */

#define kwc_version  (PRMMAX1 + 22)
#define kwc_id     (PRMMAX1 + 23)
#define PRMMAX     (PRMMAX1 + 24)
(uitgebreid programmeervoorschrift versie 3)
#define PRMMAX1        123 /* in plaats van bestaande #define PRMMAX definitie */

#define kwc_nr_class  (PRMMAX1 + 0) /* aantal classificatie detectie ingangen        */
#define kwc_nr_length (PRMMAX1 + 1) /* aantal lengte detectie ingangen            */
#define kwc_sn02    (PRMMAX1 + 2) /* CVN3 classificatie ingang issn02           */
#define kwc_sn08    (PRMMAX1 + 3) /* CVN3 classificatie ingang issn08           */
#define kwc_nr_snel  (PRMMAX1 + 4) /* aantal snelheids detectie ingangen          */
#define kwc_dsi01   (PRMMAX1 + 5) /* detectie ingang selectie inmelding fc01        */
#define kwc_dsi12   (PRMMAX1 + 6) /* detectie ingang selectie inmelding fc12        */
#define kwc_dsu01   (PRMMAX1 + 7) /* detectie ingang selectie uitmelding fc01       */
#define kwc_dsu12   (PRMMAX1 + 8) /* detectie ingang selectie uitmelding fc12       */
#define kwc_nr_sel_in (PRMMAX1 + 9) /* aantal selectieve detectie ingangen - inmeldingen   */
#define kwc_nr_sel_uit (PRMMAX1 + 10) /* aantal selectieve detectie ingangen - uitmeldingen  */
#define kwc_bi_type  (PRMMAX1 + 11) /* bijzonder ingreep - type               */
#define kwc_bi_tijd  (PRMMAX1 + 12) /* bijzonder ingreep - tijsduur             */
#define kwc_bi_fc   (PRMMAX1 + 13) /* bijzonder ingreep - fasecyclus            */

/* voor iedere gedefinieerde fasecyclus een parameter opnemen (in dit voorbeeld 12 fasecycli)  */
#define kwc_fc01    (PRMMAX1 + 14) /* fasecyclus gegevens eerste fasecyclus         */
...
#define kwc_fc38    (PRMMAX1 + 25) /* fasecyclus gegevens laatste fasecyclus        */

#define kwc_version  (PRMMAX1 + 26)
#define kwc_id     (PRMMAX1 + 27)
#define PRMMAX     (PRMMAX1 + 38)
(uitgebreid programmeervoorschrift Vialis/TPA versie 3)
#define KWC_NR_CLASS       123 /* aantal classificatie detectie ingangen        */
#define KWC_NR_LENGTH      124 /* aantal lengte detectie ingangen            */
#define KWC_NR_SNEL       125 /* aantal snelheids detectie ingangen          */
#define KWC_NR_SEL_IN      126 /* aantal selectieve detectie ingangen - inmeldingen   */
#define KWC_NR_SEL_UIT      127 /* aantal selectieve detectie ingangen - uitmeldingen  */
#define KWC_BI_TYPE       128 /* bijzonder ingreep - type               */
#define KWC_BI_TIJD       129 /* bijzonder ingreep - tijsduur             */
#define KWC_BI_SG        130 /* bijzonder ingreep - signaalgroep           */

/* voor iedere gedefinieerde signaalgroep een parameter opnemen (in dit voorbeeld 12 signaalgroepen)  */
#define KWC_SG01         131 /* signaalgroep gegevens eerste signaalgroep       */
...
#define KWC_SG38         142 /* signaalgroep gegevens laatste signaalgroep      */

#define KWC_TIJD         143
#define KWC_SCH         144
#define KWC_VERSION       145
#define KWC_ID          146
#define NUMEP          147
(uitgebreid programmeervoorschrift Vialis/TPA versie 3)
#define KWC_NR_CLASS       123 /* aantal classificatie detectie ingangen        */
#define KWC_NR_LENGTH      124 /* aantal lengte detectie ingangen            */
#define KWC_NR_SNEL       125 /* aantal snelheids detectie ingangen          */
#define KWC_DSI01        126 /* detectie ingang selectie inmelding SG01        */
#define KWC_DSI12        127 /* detectie ingang selectie inmelding SG12        */
#define KWC_DSU01        128 /* detectie ingang selectie uitmelding SG01       */
#define KWC_DSU12        129 /* detectie ingang selectie uitmelding SG12       */
#define KWC_NR_SEL_IN      130 /* aantal selectieve detectie ingangen - inmeldingen   */
#define KWC_NR_SEL_UIT      131 /* aantal selectieve detectie ingangen - uitmeldingen  */
#define KWC_BI_TYPE       132 /* bijzonder ingreep - type               */
#define KWC_BI_TIJD       133 /* bijzonder ingreep - tijsduur             */
#define KWC_BI_SG        134 /* bijzonder ingreep - signaalgroep           */

/* voor iedere gedefinieerde signaalgroep een parameter opnemen (in dit voorbeeld 12 signaalgroepen)  */
#define KWC_SG01         135 /* signaalgroep gegevens eerste signaalgroep       */
...
#define KWC_SG38         146 /* signaalgroep gegevens laatste signaalgroep      */

#define KWC_TIJD         147
#define KWC_SCH         148
#define KWC_VERSION       149
#define KWC_ID          150
#define NUMEP          151
(uitgebreid programmeervoorschrift Vialis/TPA versie 3)
#define KWC_NR_CLASS       123 /* aantal classificatie detectie ingangen        */
#define KWC_NR_LENGTH      124 /* aantal lengte detectie ingangen            */
#define KWC_SN02         125 /* CVN3 classificatie ingang sn02            */
#define KWC_SN08         126 /* CVN3 classificatie ingang sn08            */
#define KWC_NR_SNEL       127 /* aantal snelheids detectie ingangen          */
#define KWC_NR_SEL_IN      128 /* aantal selectieve detectie ingangen - inmeldingen   */
#define KWC_NR_SEL_UIT      129 /* aantal selectieve detectie ingangen - uitmeldingen  */
#define KWC_BI_TYPE       130 /* bijzonder ingreep - type               */
#define KWC_BI_TIJD       131 /* bijzonder ingreep - tijsduur             */
#define KWC_BI_SG        132 /* bijzonder ingreep - signaalgroep           */

/* voor iedere gedefinieerde signaalgroep een parameter opnemen (in dit voorbeeld 12 signaalgroepen)  */
#define KWC_SG01         133 /* signaalgroep gegevens eerste signaalgroep       */
...
#define KWC_SG38         144 /* signaalgroep gegevens laatste signaalgroep      */

#define KWC_TIJD         145
#define KWC_SCH         146
#define KWC_VERSION       147
#define KWC_ID          148
#define NUMEP          149
(uitgebreid programmeervoorschrift Vialis/TPA versie 3)
#define KWC_NR_CLASS       123 /* aantal classificatie detectie ingangen        */
#define KWC_NR_LENGTH      124 /* aantal lengte detectie ingangen            */
#define KWC_SN02         125 /* CVN3 classificatie ingang sn02            */
#define KWC_SN08         126 /* CVN3 classificatie ingang sn08            */
#define KWC_NR_SNEL       127 /* aantal snelheids detectie ingangen          */
#define KWC_DSI01        128 /* detectie ingang selectie inmelding SG01        */
#define KWC_DSI12        129 /* detectie ingang selectie inmelding SG12        */
#define KWC_DSU01        130 /* detectie ingang selectie uitmelding SG01       */
#define KWC_DSU12        131 /* detectie ingang selectie uitmelding SG12       */
#define KWC_NR_SEL_IN      132 /* aantal selectieve detectie ingangen - inmeldingen   */
#define KWC_NR_SEL_UIT      133 /* aantal selectieve detectie ingangen - uitmeldingen  */
#define KWC_BI_TYPE       134 /* bijzonder ingreep - type               */
#define KWC_BI_TIJD       135 /* bijzonder ingreep - tijsduur             */
#define KWC_BI_SG        136 /* bijzonder ingreep - signaalgroep           */

/* voor iedere gedefinieerde signaalgroep een parameter opnemen (in dit voorbeeld 12 signaalgroepen)  */
#define KWC_SG01         137 /* signaalgroep gegevens eerste signaalgroep       */
...
#define KWC_SG38         148 /* signaalgroep gegevens laatste signaalgroep      */

#define KWC_TIJD         149
#define KWC_SCH         150
#define KWC_VERSION       151
#define KWC_ID          152
#define NUMEP          153
(uitgebreid programmeervoorschrift versie 2)
#define KWC_NR_SNEL       123 /* aantal snelheids detectie ingangen          */
#define KWC_NR_SEL_IN      124 /* aantal selectieve detectie ingangen - inmeldingen   */
#define KWC_NR_SEL_UIT      125 /* aantal selectieve detectie ingangen - uitmeldingen  */
#define KWC_BI_TYPE       126 /* bijzonder ingreep - type               */
#define KWC_BI_TIJD       127 /* bijzonder ingreep - tijsduur             */

/* voor iedere gedefinieerde signaalgroep een parameter opnemen (in dit voorbeeld 12 signaalgroepen)  */
#define KWC_SG01         128 /* signaalgroep gegevens eerste signaalgroep       */
...
#define KWC_SG38         139 /* signaalgroep gegevens laatste signaalgroep      */

#define KWC_BLOK         140
#define KWC_VERSION       141
#define KWC_ID          142
#define NUMEP          143
(uitgebreid programmeervoorschrift versie 3)
#define KWC_NR_CLASS       123 /* aantal classificatie detectie ingangen        */
#define KWC_NR_LENGTH      124 /* aantal lengte detectie ingangen            */
#define KWC_NR_SNEL       125 /* aantal snelheids detectie ingangen          */
#define KWC_NR_SEL_IN      126 /* aantal selectieve detectie ingangen - inmeldingen   */
#define KWC_NR_SEL_UIT      127 /* aantal selectieve detectie ingangen - uitmeldingen  */
#define KWC_BI_TYPE       128 /* bijzonder ingreep - type               */
#define KWC_BI_TIJD       129 /* bijzonder ingreep - tijsduur             */
#define KWC_BI_SG        130 /* bijzonder ingreep - signaalgroep           */

/* voor iedere gedefinieerde signaalgroep een parameter opnemen (in dit voorbeeld 12 signaalgroepen)  */
#define KWC_SG01         131 /* signaalgroep gegevens eerste signaalgroep       */
...
#define KWC_SG38         142 /* signaalgroep gegevens laatste signaalgroep      */

#define KWC_VERSION       143
#define KWC_ID          144
#define NUMEP          145
(uitgebreid programmeervoorschrift versie 3)
#define KWC_NR_CLASS       123 /* aantal classificatie detectie ingangen        */
#define KWC_NR_LENGTH      124 /* aantal lengte detectie ingangen            */
#define KWC_NR_SNEL       125 /* aantal snelheids detectie ingangen          */
#define KWC_DSI01        126 /* detectie ingang selectie inmelding SG01        */
#define KWC_DSI12        127 /* detectie ingang selectie inmelding SG12        */
#define KWC_DSU01        128 /* detectie ingang selectie uitmelding SG01       */
#define KWC_DSU12        129 /* detectie ingang selectie uitmelding SG12       */
#define KWC_NR_SEL_IN      130 /* aantal selectieve detectie ingangen - inmeldingen   */
#define KWC_NR_SEL_UIT      131 /* aantal selectieve detectie ingangen - uitmeldingen  */
#define KWC_BI_TYPE       132 /* bijzonder ingreep - type               */
#define KWC_BI_TIJD       133 /* bijzonder ingreep - tijsduur             */
#define KWC_BI_SG        134 /* bijzonder ingreep - signaalgroep           */

/* voor iedere gedefinieerde signaalgroep een parameter opnemen (in dit voorbeeld 12 signaalgroepen)  */
#define KWC_SG01         135 /* signaalgroep gegevens eerste signaalgroep       */
...
#define KWC_SG38         146 /* signaalgroep gegevens laatste signaalgroep      */

#define KWC_VERSION       147
#define KWC_ID          148
#define NUMEP          149
(uitgebreid programmeervoorschrift versie 3)
#define KWC_NR_CLASS       123 /* aantal classificatie detectie ingangen        */
#define KWC_NR_LENGTH      124 /* aantal lengte detectie ingangen            */
#define KWC_SN02         125 /* CVN3 classificatie ingang sn02            */
#define KWC_SN08         126 /* CVN3 classificatie ingang sn08            */
#define KWC_NR_SNEL       127 /* aantal snelheids detectie ingangen          */
#define KWC_NR_SEL_IN      128 /* aantal selectieve detectie ingangen - inmeldingen   */
#define KWC_NR_SEL_UIT      129 /* aantal selectieve detectie ingangen - uitmeldingen  */
#define KWC_BI_TYPE       130 /* bijzonder ingreep - type               */
#define KWC_BI_TIJD       131 /* bijzonder ingreep - tijsduur             */
#define KWC_BI_SG        132 /* bijzonder ingreep - signaalgroep           */

/* voor iedere gedefinieerde signaalgroep een parameter opnemen (in dit voorbeeld 12 signaalgroepen)  */
#define KWC_SG01         133 /* signaalgroep gegevens eerste signaalgroep       */
...
#define KWC_SG38         144 /* signaalgroep gegevens laatste signaalgroep      */

#define KWC_VERSION       145
#define KWC_ID          146
#define NUMEP          147
(uitgebreid programmeervoorschrift versie 3)
#define KWC_NR_CLASS       123 /* aantal classificatie detectie ingangen        */
#define KWC_NR_LENGTH      124 /* aantal lengte detectie ingangen            */
#define KWC_SN02         125 /* CVN3 classificatie ingang sn02            */
#define KWC_SN08         126 /* CVN3 classificatie ingang sn08            */
#define KWC_NR_SNEL       127 /* aantal snelheids detectie ingangen          */
#define KWC_DSI01        128 /* detectie ingang selectie inmelding SG01        */
#define KWC_DSI12        129 /* detectie ingang selectie inmelding SG12        */
#define KWC_DSU01        130 /* detectie ingang selectie uitmelding SG01       */
#define KWC_DSU12        131 /* detectie ingang selectie uitmelding SG12       */
#define KWC_NR_SEL_IN      132 /* aantal selectieve detectie ingangen - inmeldingen   */
#define KWC_NR_SEL_UIT      133 /* aantal selectieve detectie ingangen - uitmeldingen  */
#define KWC_BI_TYPE       134 /* bijzonder ingreep - type               */
#define KWC_BI_TIJD       135 /* bijzonder ingreep - tijsduur             */
#define KWC_BI_SG        136 /* bijzonder ingreep - signaalgroep           */

/* voor iedere gedefinieerde signaalgroep een parameter opnemen (in dit voorbeeld 12 signaalgroepen)  */
#define KWC_SG01         137 /* signaalgroep gegevens eerste signaalgroep       */
...
#define KWC_SG38         148 /* signaalgroep gegevens laatste signaalgroep      */

#define KWC_VERSION       149
#define KWC_ID          150
#define NUMEP          151
Voor de geselecteerde combinatie van toolkit, versie, leverancier, automaat type en specials is het noodzakelijk om de volgende parameters op te nemen voor de MV file:
(verkort programmeervoorschrift)
#define PRMMAX1        123 /* in plaats van bestaande #define PRMMAX definitie */

#define kwc_tijd   (PRMMAX1 + 0) /* tijdsduur per MV file */
#define kwc_sch   (PRMMAX1 + 1)
#define kwc_version (PRMMAX1 + 2)
#define kwc_id    (PRMMAX1 + 3)
#define PRMMAX    (PRMMAX1 + 4)
(verkort programmeervoorschrift)
#define KWC_TIJD       123 /* tijdsduur per MV file */
#define KWC_SCH        124
#define KWC_VERSION      125
#define KWC_ID        126
#define NUMEP         127
Voor de geselecteerde combinatie van toolkit, versie, leverancier, automaat type en specials is het niet noodzakelijk om parameters op te nemen voor de MV file.

Uitbreiding instellingen

Voeg de volgende instellingen toe aan de control_parameters() functie:
PRM_code[kwc_nr_snel]  = "KWC_NR_SNEL";  PRM[kwc_nr_snel]  =   0;  PRM_type[kwc_nr_snel]  = RO_type;
PRM_code[kwc_nr_sel_in] = "KWC_NR_SEL_IN"; PRM[kwc_nr_sel_in] =   0;  PRM_type[kwc_nr_sel_in] = RO_type;
PRM_code[kwc_nr_sel_uit] = "KWC_NR_SEL_UIT"; PRM[kwc_nr_sel_uit] =   0;  PRM_type[kwc_nr_sel_uit] = RO_type;
PRM_code[kwc_bi_type]  = "KWC_BI_TYPE";  PRM[kwc_bi_type]  =   0;
PRM_code[kwc_bi_tijd]  = "KWC_BI_TIJD";  PRM[kwc_bi_tijd]  =   0;

PRM_code[kwc_fc01]    = "KWC_FC01";    PRM[kwc_fc01]    =   0;  PRM_type[kwc_fc01]    = RO_type;
...
PRM_code[kwc_fc38]    = "KWC_FC38";    PRM[kwc_fc38]    =   0;  PRM_type[kwc_fc38]    = RO_type;

PRM_code[kwc_blok]    = "KWC_BLOK";    PRM[kwc_blok]    =   0;
PRM_code[kwc_version]  = "KWC_VERSION";  PRM[kwc_version]  =   2;  PRM_type[kwc_version]  = RO_type;
PRM_code[kwc_id]     = "KWC_ID";     PRM[kwc_id]     = 32493;  PRM_type[kwc_id]     = RO_type;
Voeg de volgende instellingen toe aan de control_parameters() functie:
PRM_code[kwc_nr_class]  = "KWC_NR_CLASS";  PRM[kwc_nr_class]  =   0;  PRM_type[kwc_nr_class]  = RO_type;
PRM_code[kwc_nr_length] = "KWC_NR_LENGTH"; PRM[kwc_nr_length] =   0;  PRM_type[kwc_nr_length] = RO_type;
PRM_code[kwc_sn02]    = "KWC_SN02";    PRM[kwc_sn02]    = issn02;  PRM_type[kwc_sn02]    = RO_type;
PRM_code[kwc_sn08]    = "KWC_SN08";    PRM[kwc_sn08]    = issn08;  PRM_type[kwc_sn08]    = RO_type;
PRM_code[kwc_nr_snel]  = "KWC_NR_SNEL";  PRM[kwc_nr_snel]  =   2;  PRM_type[kwc_nr_snel]  = RO_type;PRM_code[kwc_nr_snel]  = "KWC_NR_SNEL";  PRM[kwc_nr_snel]  =   0;  PRM_type[kwc_nr_snel]  = RO_type;
PRM_code[kwc_dsi01]   = "KWC_DSI01";   PRM[kwc_dsi01]   = dsi01;  PRM_type[kwc_dsi01]   = RO_type;
PRM_code[kwc_dsi12]   = "KWC_DSI12";   PRM[kwc_dsi12]   = dsi12;  PRM_type[kwc_dsi12]   = RO_type;
PRM_code[kwc_dsu01]   = "KWC_DSU01";   PRM[kwc_dsu01]   = dsu01;  PRM_type[kwc_dsu01]   = RO_type;
PRM_code[kwc_dsu12]   = "KWC_DSU12";   PRM[kwc_dsu12]   = dsu12;  PRM_type[kwc_dsu12]   = RO_type;
PRM_code[kwc_nr_sel_in] = "KWC_NR_SEL_IN"; PRM[kwc_nr_sel_in] =   2;  PRM_type[kwc_nr_sel_in] = RO_type;
PRM_code[kwc_nr_sel_uit] = "KWC_NR_SEL_UIT"; PRM[kwc_nr_sel_uit] =   2;  PRM_type[kwc_nr_sel_uit] = RO_type;PRM_code[kwc_nr_sel_in] = "KWC_NR_SEL_IN"; PRM[kwc_nr_sel_in] =   0;  PRM_type[kwc_nr_sel_in] = RO_type;
PRM_code[kwc_nr_sel_uit] = "KWC_NR_SEL_UIT"; PRM[kwc_nr_sel_uit] =   0;  PRM_type[kwc_nr_sel_uit] = RO_type;
PRM_code[kwc_bi_type]  = "KWC_BI_TYPE";  PRM[kwc_bi_type]  =   0;
PRM_code[kwc_bi_tijd]  = "KWC_BI_TIJD";  PRM[kwc_bi_tijd]  =   0;
PRM_code[kwc_bi_fc]   = "KWC_BI_FC";   PRM[kwc_bi_fc]   =  255;

PRM_code[kwc_fc01]    = "KWC_FC01";    PRM[kwc_fc01]    =   0;
...
PRM_code[kwc_fc38]    = "KWC_FC38";    PRM[kwc_fc38]    =   0;

PRM_code[kwc_tijd]    = "KWC_TIJD";    PRM[kwc_tijd]    =   60;  PRM_type[kwc_tijd]    = TS_type;
PRM_code[kwc_sch]    = "KWC_SCH";    PRM[kwc_sch]    =   7;
PRM_code[kwc_version]  = "KWC_VERSION";  PRM[kwc_version]  =   3;  PRM_type[kwc_version]  = RO_type;
PRM_code[kwc_id]     = "KWC_ID";     PRM[kwc_id]     = 32493;  PRM_type[kwc_id]     = RO_type;
Voeg de volgende instellingen toe aan de EPARMS tabel:
KWC_NR_SNEL,      0.0,
KWC_NR_SEL_IN,     0.0,
KWC_NR_SEL_UIT,     0.0,
KWC_BI_TYPE,      0.0,
KWC_BI_TIJD,      0.0,

KWC_SG01,        0.0,
...
KWC_SG38,        0.0,

KWC_BLOK        0.0,
KWC_VERSION,      0.2,
KWC_ID,       3249.3,
Voeg de volgende instellingen toe aan de EPARMS tabel:
KWC_NR_CLASS,      0.0,
KWC_NR_LENGTH,     0.0,
KWC_SN02,       37.3, /* detectie index (hier 53) + CIF_AANT_IS_D (128) + OVERIGE_SIGNALEN (64) + MAX_KOPPELSGN (10) */
KWC_SN08,       37.4,
KWC_NR_SNEL,      0.2,KWC_NR_SNEL,      0.0,
KWC_DSI01        7.8, /* detectie index (hier 78) */
KWC_DSI12,       7.9,
KWC_DSU01,       8.0,
KWC_DSU12,       8.1,
KWC_NR_SEL_IN,     0.2,
KWC_NR_SEL_UIT,     0.2,KWC_NR_SEL_IN,     0.0,
KWC_NR_SEL_UIT,     0.0,
KWC_BI_TYPE,      0.0,
KWC_BI_TIJD,      0.0,
KWC_BI_SG,       0.0,

KWC_SG01,        0.0,
...
KWC_SG38,        0.0,

KWC_TIJD,        6.0,
KWC_SCH,        0.7,
KWC_VERSION,      0.3,
KWC_ID,       3249.3,
Voeg de volgende instellingen toe aan de control_parameters() functie:
PRM_code[kwc_tijd]  = "KWC_TIJD";   PRM[kwc_tijd]  =  60;  PRM_type[kwc_tijd] = TS_type;
PRM_code[kwc_sch]   = "KWC_SCH";   PRM[kwc_sch]   =   7;
PRM_code[kwc_version] = "KWC_VERSION"; PRM[kwc_version] =   2;
PRM_code[kwc_id]   = "KWC_ID";    PRM[kwc_id]   = 32492;
Voeg de volgende instellingen toe aan de control_parameters() functie:
PRM_code[kwc_tijd]  = "KWC_TIJD";   PRM[kwc_tijd]  =  60;  PRM_type[kwc_tijd] = TS_type;
PRM_code[kwc_sch]   = "KWC_SCH";   PRM[kwc_sch]   =   7;
PRM_code[kwc_version] = "KWC_VERSION"; PRM[kwc_version] =   3;
PRM_code[kwc_id]   = "KWC_ID";    PRM[kwc_id]   = 32492;
Voeg de volgende instellingen toe aan de EPARMS tabel:
KWC_TIJD,        6.0,
KWC_SCH,        0.7,
KWC_VERSION,      0.2,
KWC_ID,       3249.2,
Voeg de volgende instellingen toe aan de EPARMS tabel:
KWC_TIJD,        6.0,
KWC_SCH,        0.7,
KWC_VERSION,      0.3,
KWC_ID,       3249.2,

Uitbreiding programmering

Voeg de volgende programmering toe in de application() functie
count i;
static mulv klok_brand_ingreep;
static mulv klok_file_08;
static mulv aanvraag[FCMAX];

for (i=0; i<FCMAX; i++)
{
  PRM[kwc_fc01 + i] &= 0x8000; /* reset alle bits m.u.v. schakelaar bit */

  if (EVG[i] && !(Z[i] || FM[i]) && MK[i]) PRM[kwc_fc01 + i] |= 0x0001; /* maxgroen bereikt */
  if (EG[i] && AR[i]) PRM[kwc_fc01 + i] |= 0x0002; /* alternatieve realisatie */
  if (A[i] != aanvraag[i])
  {
   if (A[i] && !aanvraag[i]) PRM[kwc_fc01 + i] |= 0x0008; /* start aanvraag */
   aanvraag[i] = A[i];
  }
}

if (SH[hov01]) PRM[kwc_fc01] |= 0x0004; /* openbaar vervoer ingreep fc01 */
if (SH[hov12]) PRM[kwc_fc12] |= 0x0004; /* openbaar vervoer ingreep fc12 */

/* bijzondere ingrepen */
/* ------------------- */
PRM[kwc_bi_type] = 0;
PRM[kwc_bi_tijd] = 0;
PRM[kwc_bi_fc] = 255; /* 255 = geen signaalgroep info */

if (H[hbrand] && (klok_brand_ingreep == 0))
  klok_brand_ingreep = CIF_KLOK[CIF_SEC_TELLER]; /* registratie startmoment */
else if ((klok_brand_ingreep != 0) && !H[hbrand] && PRM[kwc_bi_type] == 0) /* einde ingreep */
{
  PRM[kwc_bi_type] = 4;   /* 4 = hulpverlening */
  PRM[kwc_bi_tijd] = CIF_KLOK[CIF_SEC_TELLER] - klok_brand_ingreep; /* tijdsduur */
  klok_brand_ingreep = 0;
}

if (H[hfile08] && (klok_file_08 == 0))
  klok_file_08 = CIF_KLOK[CIF_SEC_TELLER]; /* registratie startmoment */
else if ((klok_file_08 != 0) && !H[hfile08] && PRM[kwc_bi_type] == 0) /* einde ingreep */
{
  PRM[kwc_bi_type] = 3;   /* 3 = filemelding */
  PRM[kwc_bi_tijd] = CIF_KLOK[CIF_SEC_TELLER] - klok_file_08; /* tijdsduur */
  PRM[kwc_bi_fc]  = fc08;
  klok_file_08 = 0;
}
 
Voeg de volgende programmering toe in de overige_voorwaarden() functie
Int16 i;
static Bool maxg[NUMSG];
static Int32 klok_brand_ingreep;
static Int32 klok_file_08;
static Int16 aanvraag[NUMSG];
static Int16 bijzonder[NUMSG];

for (i=0; i<NUMSG; i++)
{
  wijzig_EPARM((Int16) (KWC_SG01 + i), (inst_EPARM(KWC_SG01 + i) & 0x8000) );

  if (begin_G(i))
   maxg[i] = TRUE;
  if (G(i) && !(H1e_TIJD(i) || H2e_TIJD(i)))
   maxg[i] = FALSE;
  if (einde_G(i) && maxg[i])
   wijzig_EPARM((Int16) (KWC_SG01 + i), (inst_EPARM(KWC_SG01 + i) | 0x0001) ); /* maxgroen bereikt */

  if (A(i) != aanvraag[i])
  {
   if (A(i) && !aanvraag[i])
     wijzig_EPARM((Int16)(KWC_SG01 + i), (inst_EPARM(KWC_SG01 + i) | 0x0008); /* start aanvraag */
   aanvraag[i] = A(i);
  }

#ifdef BLOK
  if (einde_G(i) && (AR(i, 0) || AR(i, 1) || AR(i, 2) || AR(i, 3) || AR(i, 4) || AR(i, 5) || AR(i, 6) || AR(i, 7) || AR(i, 8) || AR(i, 9)))
   wijzig_EPARM((Int16)(KWC_SG01 + i), (inst_EPARM(KWC_SG01 + i) | 0x0002); /* alternatieve realisatie */

  if (BR(i) != bijzonder[i])
  {
   if (BR(i) && !bijzonder[i])
     wijzig_EPARM((Int16)(KWC_SG01 + i), (inst_EPARM(KWC_SG01 + i) | 0x0004); /* bijzondere ingreep */
   bijzonder[i] = BR(i);
  }
#endif
}

/* bijzondere ingrepen */
/* ------------------- */
wijzig_EPARM(KWC_BI_TYPE, 0);
wijzig_EPARM(KWC_BI_TIJD, 0);
wijzig_EPARM(KWC_BI_SG, 255); /* 255 = geen signaalgroep info */

if (HF(BRAND_INGREEP) && klok_brand_ingreep == 0)
  klok_brand_ingreep = CIF_KLOK[CIF_SEC_TELLER]; /* registratie startmoment */
else if (klok_brand_ingreep != 0 && !HF(BRAND_INGREEP) && inst_EPARM(KWC_BI_TYPE) == 0)
{
  wijzig_EPARM(KWC_BI_TYPE, 4);     /* 4 = hulpverlening */
  wijzig_EPARM(KWC_BI_TIJD, CIF_KLOK[CIF_SEC_TELLER] - klok_brand_ingreep); /* tijdsduur */
  klok_brand_ingreep = 0;
}

if (HF(FILE_08) && klok_file_08 == 0)
  klok_file_08 = CIF_KLOK[CIF_SEC_TELLER]; /* registratie startmoment */
else if (klok_file_08 != 0 && !HF(FILE_08) && inst_EPARM(KWC_BI_TYPE) == 0)
{
  wijzig_EPARM(KWC_BI_TYPE, 3);     /* 3 = filemelding */
  wijzig_EPARM(KWC_BI_TIJD, CIF_KLOK[CIF_SEC_TELLER] - klok_file_08); /* tijdsduur */
  wijzig_EPARM(KWC_BI_SG, SG08);
  klok_file_08 = 0;
}